ยินดีต้อนรับ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 252,850 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูรายลเอียดเพิ่มเติม ได้ตามลิ้งค์ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ

ที่มา : งานพัสดุ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถดูร่างรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามลิ้งค์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ

ที่มา : งานพัสดุ
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบนโยบายการปฎิบัติงานและการจัดการศึกษา

พิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และ

มอบนโยบายการปฎิบัติงานและการจัดการศึกษาสถาบันการพลศึกษา

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
   ดูภาพอื่นๆ คลิก (กำลังอัพ)
ที่มา :  สำนักงานรองฯ
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์ขั้นพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) ครั้งที่ 2

 การฝึกอบรมโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์

ขั้นพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

 

  

 ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม)

ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย จึงประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัทดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคารวม Vat จำนวน 646,500 บาท

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม

ที่มา :  งานพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม)

ตามประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 นั้น มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 7 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 7 ราย ดังนี้

  1. บริษัทบิลเลี่ยนแนเฟอร์ไนน์ จำกัด
  2. บริษัทดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  3. บริษัทชาร์ลี เมกเกอร์ จำกัด
  4. บริษัทเพชรรัตน์ อินดัสตรี้ จำกัด
  5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีดีซัพพลายแอนด์โซลูชั่น
  6. บริษัทแจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
  7. ทรัพเจริญยิ่งพาณิชย์

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม

ที่มา : งานพัสดุ
การแข่งขัน Word University Boxing Championship 2016

 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งขัน  

Word University  Boxing  Championship  2016 

การแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์มหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขัน 

นายธเนศ  องศ์จันทร์ต๊ะ   นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เหรียญทอง รุ่น  ฟลายเวต 52 ก.ก. ชาย

นายสมชาย   วงศ์สุวรรณ์ เหรียญทองแดง  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวต   64 ก.ก.

นายจักรพงษ์  ยมโครต    ศษ.บ.ปี   3   ตกรอบ   8 คน

 

 

ผู้ฝึกสอนศิษย์เก่า สพล.สุโขทัย

นายอุทิศ  สนฑ์สกุณา 

นายศุภวิชย์  เจริญสุข

นายอานนท์  ด้นประดิษฐ์

ที่มา :
โครงการส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 โครงการส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :
โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving & Water Rescue

  โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ

Life Saving & Water Rescue

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559

ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขคสุโขทัย

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :
กิจกรรม Thank you Teacher

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

นักศึกษาได้จัดกิจกรรม Thank you Teacher

แทนคำขอบคุณ อาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการ

 

ภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :
งานเกษียณอายุราชการ 59

 งานเกษียณอายุราชการ 2559 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม

         สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม  2 รายการดังนี้

  1. โต๊ะหน้าขาวโครงสร้างเหล็ก จำนวน 300 ตัว
  2. เก้าอี้บุนวมโครงสร้างเหล็ก จำนวน 600 ตัว

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 6 ตุลคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คลิก-->ดูรายละเอียด

ที่มา : งานพัสดุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุงการเขียน มคอ.3

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การทบทวนและปรับปรุงการเขียน มคอ.3 ปีการศึกษา 2559

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ภาพอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :
แบบฟอร์ม มคอ.3
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้รับการตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 

ได้รับการตรวจประเมินภายใน 

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
 
 
ภาพกิจกรรม อื่นๆ คลิก 
ที่มา :
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชมมพรรษ 84 พรรษา

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิก

ที่มา :
การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฎิญาณตน

 การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฎิญาณตน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ณ หอประชุมวรรณกลาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ดูภาพ กิจกรรม อื่นๆ คลิก

 

 

 

 

ที่มา :
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ลูกพระพลบดี" ปีการศึกษา 2559

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ลูกพระพลบดี" ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2559

ณ หอประชุมวรรณกลาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 ดูภาพกิจกรรม คลิก

ที่มา :
ประกาศ
»ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม)
»ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม)
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอประชุม
»แบบฟอร์ม มคอ.3
»ประกาศหยุดการเรียนการสอน
»สอบราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬาและชุดวอร์ม
»กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (3 คณะ)
»ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559
»ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559 คณะศิลปศาสตร์ รอบ 3
»ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควต้า และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
»ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559
หน้า :[1] 2 3 4 5 6 7 8
ประมวลภาพกิจกรรม
»อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาเป็นประธานในพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบนโยบายการปฎิบัติงานและการจัดการศึกษา
»การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์ขั้นพื้นฐาน(ยืดหยุ่น) ครั้งที่ 2
»การแข่งขัน Word University Boxing Championship 2016
»โครงการส่งเสริมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
»โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ Life Saving & Water Rescue
»กิจกรรม Thank you Teacher
»งานเกษียณอายุราชการ 59
»โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุงการเขียน มคอ.3
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้รับการตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
»เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
»การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฎิญาณตน
»การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ลูกพระพลบดี" ปีการศึกษา 2559
»โครงการร้อยฝายประชารัฐรวมใจ 84 ตำบล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
»โครงการปลูกหญ้าแฝก 9999 ต้น และไม้ยืนต้น 99 ต้น
»Technical Course For Coaches Level 1 Sukhothai,Thailand ,2016
หน้า :[1] 2 3 4 5 6 7