ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
★ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร

ที่มา : งานแนะแนว  17 ธ.ค. 2556

★ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ

 ประกาศ  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556 

ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศ
»[2014-04-11 16:55:29] นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิ
»[2014-04-01 12:32:18] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2557
»[2014-04-01 10:45:28] กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษารอบรับตรง ปีการศึกษา 2557
»[2014-03-31 09:33:59] แบบประเมินบุคลากร
»[2014-03-19 17:24:57] ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบโควต้าให้มาทดสอบความรู้ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
»[2014-03-14 11:22:52] เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ IP Phone ชั้น 2-3-4 อาคารวิทยบริการใช้ได้ปกติแล้วครับ
»[2014-02-20 11:20:12] ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนและระบบงานห้องสมุดใช้งานได้ปรกติแล้ว
»[2014-02-19 16:55:56] ปิดระบบฐานข้อมูลและระบบงานทะเบียนชั่วคราว
»[2014-02-13 19:59:43] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขายเสียงภาคสนาม
»[2014-02-13 19:51:42] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หน้า :[1] 2 3
ประมวลภาพกิจกรรม
»[2014-04-01 11:36:49] ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาเขตยะลามาศึกษาดูงาน
»[2014-03-08 13:31:18] ภาพการรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 57
»[2014-03-08 13:14:16] สพล.สุโขทัย รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
»[2014-03-03 10:41:35] ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สพล.สท.นำนักศึกษาแสดงรายการเกมพันหน้า ออกอากาศ 2 มี.ค. 57
»[2014-02-27 14:15:53] ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา พลศึกษาสุโขทัยครบรอบ ๓๗ ปี (อัลบัม ๒)
»[2014-02-26 12:59:46] ๓๗ ปี พลศึกษาสุโขทัย
»[2014-02-07 13:36:13] วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
»[2014-01-31 21:05:14] อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเลือกตั้ง
»[2014-01-31 20:39:46] การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1
»[2014-01-31 20:11:51] พิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หน้า :[1] 2