ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 96,102 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ ประกาศ การสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูไฟล์เต็ม คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  

★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รายชื่อโควตานักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รายชื่อโควตานักกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รายชื่อโควตานักศึกษาเรียนดี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา :  สถาับการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 055651092

 

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ โครงการประชุมแผนพัฒนากีฬากรีฑา,กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬายิมนาสติกศิลป์ และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการประชุมแผนพัฒนากีฬากรีฑา,กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬายิมนาสติกศิลป์  และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘ ณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ทำพิธี ไหว์แม่ย่านางเรือยาว 5 ฝีพาย ชื่อ แม่กำไลทอง

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

 นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

 

ดูรายละเอียด คลิก

ดาวโหลดเอกสารใบสมัครภาคปกติ  >> คลิก

ดาวโหลดเอกสารใบสมัครภาคปกติ ประเภท โควตา  >> คลิก

 

ที่มา :

ประกาศ
»ประกาศ การสอบคักเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อโควตานักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อโควตานักกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
»ประกาศ รายชื่อโควตานักศึกษาเรียนดี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
»กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
»ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
»ประชาสัมพันธ์[ด่วน]
»Section การลงทะเบียน 2/2557‏
»ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ
»ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์‏
»ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู จำนวน 2 ชุดและคันธนูแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ จำนวน 1 ชุด
หน้า :[1] 2 3 4 5 6
ประมวลภาพกิจกรรม
»นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ เมืองเก่าและศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย
»โครงการประชุมแผนพัฒนากีฬากรีฑา,กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬายิมนาสติกศิลป์ และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ทำพิธี ไหว์แม่ย่านางเรือยาว 5 ฝีพาย ชื่อ แม่กำไลทอง
»นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558
»โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ประจำปี 2557
»เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
»เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"
»รวมภาพบรรยากาศ ซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555
»กิจกรรม
»เมื่อวันที่ 9 มกราคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "คืนความสุขให้เยาวชน"
»กิจกรรม ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
»ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
»กิจกรรม Boom สถาบัน
»ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557
หน้า :[1] 2 3 4