ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 44,822 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ ---

 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโดยมี ข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย กรมพลศึกษา สถาบันพลศึกษา โรงเรียนกีฬา อาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ----

 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นาย ปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นประธาน ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 11 แห่ง และอีก 2 โรงเรียนกีฬาที่จะจัดตั้ง ณ ห้องประชุม เทียนทอง อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางสาวสุภมาส แสงจันทร์ นักกีฬากอล์ฟทีมชาติได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาได้มาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยพร้อมครอบครัวได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตต่างๆมาเยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุโขทัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่มา :

★ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เดินทางมาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและร่วมออกกำลังกายกับบุคลากรและนักศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป

 

ที่มา :

★ เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมนักศึกษา อาจารย์ ช่วยขนถ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ระหว่างพระภิกษุและสามเณรรับบิณฑบาต เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ >> คลิก

 

ที่มา :

★ โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557

 

รูปอื่นๆ >> คลิก

ที่มา :

★ สพล.สุโขทัยรับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ผศ.ดร.อภิวันท์  โอนสูงเนิน  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย และอ.พิมประภา  อินต๊ะหล่อ  นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 คน คือ น.ส.สุทธิดา  จันทร์ขำ และ น.ส.แสงดาว  อิ่มชา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี / ปวส. การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 14 พ.ศ.2557 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดครั้งนี้จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน 18/9/2557

 

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ ----

 วันที่ 12 กันยายน 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป นำคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ออกปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ที่เกาะกงอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในงานต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและแจกของผู้ประสบภัยนำ้ท่วมเวลา 15.00 น\

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ พิธีไหว์ครู ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 พิธีไหว์ครู 11 กันยายน 2557

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเพื่อเทิดองค์ราชัน

 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเพื่อเทิดองค์ราชัน

"คืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์"

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

10 กันยายน 2557 

ดูรูปอื่นๆ >>>คลิก

ที่มา :

★ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557

 รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ นักศึกษา และคณาจารย์จำนวน 350 คน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลปากแคว ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

นักศึกษา และคณาจารย์จำนวน 350 คน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลปากแคว ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย และดำเนินการเตรียมบรรจุถุงทราย จำนวน 10,000 กระสอบเพื่อเสริมคันกั้นนำ้ในเขตอำเภอเมือง

ดูรูปอื่นๆ >> คลิก

ที่มา :

★ 4 ก.ย.57 เชิญร่วมบริจาคโลหิต
4 ก.ย.57 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ที่อาคารทองคูณ หงส์พันธ์(โรงอาหาร) งานพยาบาล สพล.สท แจ้งข่าวมา และคงได้รับความร่วมมือและน้ำใจอันงดงามของชาว สพล.สุโขทัย ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดังเช่นเคยปฎิบัติมา ข้อปฏิบัติก่อนการบริจาคโลหิต 1 วัน 1.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 2.ไม่นอนดึกหรืออดนอน 3.ผู้ที่เคยบริจาคแล้ว นำบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูล

ที่มา : งานพยาบาล อ.ศรีอรุณ ส้มมี

★ ร่วมฉลองชัยกับวิทยาเขตสุโขทัย เป็นแชมป์16 สมัยติดต่อกัน

ที่มา : -

★ หนังสือแจ้งรับปริญญา 57

 หนังสือแจ้งรับปริญญา 57 รายละเอียด คลิก 

ที่มา : วิชาการ

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 6 สิงหาคม 2557

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา : กิจการนักศึกษา

★ โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ"

โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย

 โปรแกรมการแข่งขัน
 กำหนดการพิธีเปิด

ที่มา : อ.เกียรติศักดิ์  สิทธิ

★ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557

 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการลงทะเบียน

 งานทะเบียนและประมวลผลได้จัดแบ่งกลุ่มเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและการลงทะเบียน
==>สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
==>ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Education

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ ตารางสอนประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557

ตามที่ฝ่ายวิชการได้จัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณาจารย์ทุกท่านสามารถ ==>  คลิ๊กดาวน์โหลดตารางสอนในรูปแบบเอกสาร pdf ได้ที่นี่

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ

★ งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ลูกพระพลบดี" ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย  และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 175  คน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 70 คน และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 55 คน

==> คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพพิธีปฐมนิเทศ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

★ คณะวิทยาศาสตร์ๆเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดย ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน และอาจารย์พิมประพา อินตะหล่อ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานใน งานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

         สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ วันเปิดภาคเรียน สอบปลายภาค วันปิดภาคเรียน
1/2557 28 ก.ค. 2557 24-28 พ.ย. 2557 8 ธ.ค. 2557
2/2557 5 ม.ค. 2558 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2558

 คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

★ ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียด   คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการบดี

ประกาศ
»กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557
»4 ก.ย.57 เชิญร่วมบริจาคโลหิต
»หนังสือแจ้งรับปริญญา 57
»โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ"
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»วิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014
»การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการลงทะเบียน
»ตารางสอนประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557
»กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
»ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
»เลื่อนเวลาการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2557
»ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ รพ.สุโขทัย รับผลตรวจสุขภาพที่ห้องการเงิน
»ขอเชิญประชุมสามัญครั้งที่ 4/2557
»ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ "มินิวอลเลย์บอล" ปี 2557
หน้า :[1] 2 3 4
ประมวลภาพกิจกรรม
»---
»----
»เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางสาวสุภมาส แสงจันทร์ นักกีฬากอล์ฟทีมชาติได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาได้มาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยพร้อมครอบครัวได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง
»รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตต่างๆมาเยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุโขทัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
»วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เดินทางมาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและร่วมออกกำลังกายกับบุคลากรและนักศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
»เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557
»โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557
»สพล.สุโขทัยรับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
»โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน 18/9/2557
»----
»พิธีไหว์ครู ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเพื่อเทิดองค์ราชัน
»นักศึกษา และคณาจารย์จำนวน 350 คน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลปากแคว ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
»ร่วมฉลองชัยกับวิทยาเขตสุโขทัย เป็นแชมป์16 สมัยติดต่อกัน
»นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 6 สิงหาคม 2557
หน้า :[1] 2 3