ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 52,840 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ  จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด คลิก

ที่มา : งานพัสดุ  

★ ราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ2558

 ราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ2558

ดูรายละเอียด คลิก

ที่มา : งานพัสดุ  

★ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูรายละเอียด คลิก

ที่มา : งานพัสดุ  

★ กิจกรรม Boom สถาบัน

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นำโดยท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดทำ Boom สถาบันการพลศึกษา ส่งเข้าร่วมประกวดบูมประจำสถาบันการพลศึกษา

 
ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา : อาจารย์ศักดาวุฒิ กาศวิบูลย์

★ "ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 "ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด คลิก

ที่มา : งานพัสดุ  

★ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557

 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557

 ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ กิจกรรม ชมรมคนรักในหลวง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงใรพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยชมรมคนรักในหลวงเป็นวิทยากร

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียด คลิก

ที่มา : งานพัสดุ

★ กิจกรรม

 โครงการแข่งขีนกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชมรมชาวไทยภูเขากลุ่มภาคเหนือ

ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ กิจกรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมในหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงเป็นประธาน และว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป กล่าวนำปฎิญาณตนมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 260 คน 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ แสดงความยินดี ข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2ท่าน คือ ผศ.รัตติการญจน์ ภูษิต และ ผศ.ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน

 

รูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่่ 26 ตุลาคม 2557 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัดแข่งขันวิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ประกาศ ด่วนมาก !!

 เรียน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ ที่จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งกำหนดการเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด

ให้ติดตามกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่เวบไซค์อย่างต่อเนื่อง!

ที่มา : ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป

★ ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย"

 ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย"

เราได้รางวัลชนะเลิศ กีฬาพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ประชาชน ราววัลชนะเลิศ กองเชียร์ และรองชนะเลิศกองเชียร์

ที่มา :

★ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโดยมี ข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย กรมพลศึกษา สถาบันพลศึกษา โรงเรียนกีฬา อาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา

 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นาย ปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นประธาน ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 11 แห่ง และอีก 2 โรงเรียนกีฬาที่จะจัดตั้ง ณ ห้องประชุม เทียนทอง อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางสาวสุภมาส แสงจันทร์ นักกีฬากอล์ฟทีมชาติได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาได้มาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยพร้อมครอบครัวได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตต่างๆมาเยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุโขทัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่มา :

★ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เดินทางมาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและร่วมออกกำลังกายกับบุคลากรและนักศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป

 

ที่มา :

★ เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมนักศึกษา อาจารย์ ช่วยขนถ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ระหว่างพระภิกษุและสามเณรรับบิณฑบาต เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ >> คลิก

 

ที่มา :

★ โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557

 

รูปอื่นๆ >> คลิก

ที่มา :

★ สพล.สุโขทัยรับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ผศ.ดร.อภิวันท์  โอนสูงเนิน  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย และอ.พิมประภา  อินต๊ะหล่อ  นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 คน คือ น.ส.สุทธิดา  จันทร์ขำ และ น.ส.แสงดาว  อิ่มชา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี / ปวส. การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 14 พ.ศ.2557 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดครั้งนี้จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557

 รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ หนังสือแจ้งรับปริญญา 57

 หนังสือแจ้งรับปริญญา 57 รายละเอียด คลิก 

ที่มา : วิชาการ

★ กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

         สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ วันเปิดภาคเรียน สอบปลายภาค วันปิดภาคเรียน
1/2557 28 ก.ค. 2557 24-28 พ.ย. 2557 8 ธ.ค. 2557
2/2557 5 ม.ค. 2558 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2558

 คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

★ ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียด   คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการบดี

ประกาศ
»ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»ราคากลางงานก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ2558
»ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»"ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»ราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
»แสดงความยินดี ข้าราชการครูที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2ท่าน คือ ผศ.รัตติการญจน์ ภูษิต และ ผศ.ปทิตตาท์ วงศ์แสงเทียน
»ประกาศ ด่วนมาก !!
»กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557
»4 ก.ย.57 เชิญร่วมบริจาคโลหิต
»หนังสือแจ้งรับปริญญา 57
»โปรแกรมการแข่งขันและกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ"
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»วิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014
»การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการลงทะเบียน
หน้า :[1] 2 3 4
ประมวลภาพกิจกรรม
»กิจกรรม Boom สถาบัน
»ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557
»กิจกรรม ชมรมคนรักในหลวง
»กิจกรรม
»กิจกรรม
»เมื่อวันที่่ 26 ตุลาคม 2557 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัดแข่งขันวิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014
»ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย"
»พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
»ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
»เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางสาวสุภมาส แสงจันทร์ นักกีฬากอล์ฟทีมชาติได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาได้มาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยพร้อมครอบครัวได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง
»รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตต่างๆมาเยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุโขทัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
»วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เดินทางมาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและร่วมออกกำลังกายกับบุคลากรและนักศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
»เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557
»โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557
»สพล.สุโขทัยรับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
หน้า :[1] 2 3