ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 224,953 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ทุกคณะ

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (3 คณะ)

                     ด้วยในปีการศึกษา 2559 ภาดเรียนที่่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยกำหนดให้ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 ทั้ง 3 คณะ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  ตั้งแต่เวลา 08.00น.-16.30น. จึงขอให้นักศึกษาปี  1ทั้ง 3 คณะ ที่เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้ารับการปฐมนิเทศ โดยพร้อมเพรียง                

                                 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559

กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1-2559

คลิก

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน E-deucation-1-59

คลิก

 การลงทะเบียนคณะศึกษาศาสตร์

คลิก

 การลงทะเบียนคณะศิลปศาสตร์

คลิก

 การลงทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คลิก

หมายเหตุ "ก่อนยืนยันการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบ Section ให้ถูกต้องตามที่ระบบ E-education กำหนด เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถย้าย Section ได้"

ที่มา :

★ ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559 คณะศิลปศาสตร์ รอบ 3

 ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559 คณะศิลปศาสตร์ รอบ 3

ดูรายชื่อ คลิก

ที่มา :

★ โครงการปลูกหญ้าแฝก 9999 ต้น และไม้ยืนต้น 99 ต้น

 โครงการปลูกหญ้าแฝก 9999 ต้น และไม้ยืนต้น 99 ต้น
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ณ คลองยาง หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ Technical Course For Coaches Level 1 Sukhothai,Thailand ,2016

Technical Course For Coaches Level 1

Sukhothai,Thailand ,2016

MORE THAN MEDALS 

ASIA 2016

2-12 MAY 2016

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนจัดการแข่นขันกีฬามวยปล้ำระดับนักเรียนและเยาวชนชิงชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่9 ณ โรงยิมวรรณกลาง

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนจัดการแข่นขันกีฬามวยปล้ำระดับนักเรียนและเยาวชนชิงชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่9 ณ โรงยิมวรรณกลาง 

27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2559

THE 9th SOUTH EAST ASIAN JUNIOR & CADET WRESTLIBG CHAMPIONSHIPS 2016

 27 APRIL - 1 MAY 2016

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ณ อาคารวรรณกลาง

 วันที่ 20 เมษายน 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย(สพล.สท.) รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 สำหรับการรับนักศึกษาแบบตรงและแบบโควต้า ซึ่งในรอบนี้มีผู้มารับรายงานตัวจำนวนมาก นอกจากนี้ สพล.สท. ยังประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 20 มิถุนายน 2559

ดูภาพอื่นจากอัลบั้มภาพที่นี่

ที่มา :  ฝ่ายไอที เครดิตภาพ: กรรณาภรณ์  ชุรี

★ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียด คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควต้า และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควต้า

และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559

 ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 59 08.00-16.00น.

ณ ห้องประชุมวรรณกลาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

 

 

 

ที่มา :

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3-4 มีนาคม 2559

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 29ก.พ. 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดแข่นขัน วิ่งพลศึกษาสุโขทัยมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 28 ก.พ. 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดแข่นขัน วิ่งพลศึกษาสุโขทัยมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 28 ก.พ  2559

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย 25 ก.พ 2559

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยได้จัด กิจกรรมวันเด็ก

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยได้จัด กิจกรรมวันเด็ก

ดูภาพ อื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ Section การลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน‏

Section การลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน‏ นักศึกษา

 section  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

section  ศิลปศาสตร์

 section  ศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 
 

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูพลศึกษา

หลักสูตร "การจัดกิจกรรมทางกาย สำหรับนักเรียน" ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูภาพอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ชมรมคนรักในหลวงและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน ชมรมคนรักในหลวงและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เข้าร่วม กฐินพระราชทาน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เข้าร่วม กฐินพระราชทาน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ,ปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย,ซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก)

ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ 25 เมตร  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบใน 3 รายการดังกล่าว ดังนี้

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ 25 เมตร)
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย)
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก)

ที่มา : งานพัสดุ

★ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ,ปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย,ซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก)

ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ 25 เมตร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และประกาศสอบสอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังนี้

 1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ 25 เมตร
 2. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
 3. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก

ที่มา :  งานพัสดุ

★ นักศึกษา สพล.สท.ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำ พ.ศ.2558

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป นำคณาจารย์และนักศึกษา ช่วยงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดราชธานี

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

★ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสนามเทนนิส

 ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ประกาศสอราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยยนหลังคาสนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 1 รายคือ ห้างหุ้นส่วนศรีกรุงกรุ๊ป (1967)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

คลิกที่นี่ดูประกาศฉบับเต็ม

ที่มา : งานพัสดุ

★ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส)

 ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จำนวน 1 แห่ง นั้น มีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 8 ราย นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาทั้ง 8 รายดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดงชะอม 2009
 2. เอส เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง กำแพงเพชร
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลาเงินก่อสร้าง
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำเนิดอินเตอร์เทรด
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสำโรงธุรกิจ
 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้างสถาปัตย์(2012)
 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุงกรุ๊ป(1967)
 8. บริษัท อิสนันท์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศฉบับเต็ม

ที่มา :  งานพัสดุ

★ ประกาศและราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

ประกาศและราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

 1. ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
 2. ราคากลางรถบรรทุก

 

ที่มา :  งานพัสดุ

★ ประกาศและราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง

 ประกาศและราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

 1. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง
 2. ราคากลางชุดวิเคราะห์

 

ที่มา : งานพัสดุ

★ ประกาศและราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

 ประกาศและราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

                            1.ประกาศสอบราคาหลังคาสนามเทนนิส

                            2.BOQ ปรังปรุงหลังคาคลุม สนามเทนนิส

 

ที่มา : งานพัสดุ

★ ประกาศและราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน

 ประกาศและราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน คือ งานปรับปรุงหอประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน
 2. ราคากลางปรับปรุงหอประชุม งปม.59

ที่มา : งานพัสดุ

★ โครงการวันเข้าพรรษาร่วมฟังธรรมมะทำบุญตักบาตร ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการวันเข้าพรรษาร่วมฟังธรรมมะทำบุญตักบาตร  ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย "เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัย"

ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จะจัดให้มีการอบรม เครือข่ายผู้นำออกกำลังกาย " เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัย" ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 26-27 กันยายน 2558 นี้ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬา (อาคารชวนชม) จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองได้ที่งานการเงิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด เพียง200 คน)

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการ

★ การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารหอประชุมทองคูณ หงส์พันธ์  โดยมีท่าน ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย มาเป็นประธานในพิธี มีคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง และนักศึกษาทุกคณะวิชา ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมทุกคน
 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. ตอนเช้าเวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย นำคณาจารย์ และนักศึกษากราบพระ ประจำวิทยาเขตที่หอพระตรงประตูทางเข้าวิทยาเขต
 2. หลังจากนั้นเวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย นำคณาจารย์ และนักศึกษาทำพิธีบวงสรวงและสักการะพระพลบดี ที่วงเวียนพระพลบดี
 3. และต่อด้วยพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลตาศาลยาย
 4. เวลาประมาณ 10.00 น. เริิ่มพิธีไหว้ครู ที่อาคารทองคูณ หงส์พันธ์
 5. กิจกรรมสุดท้ายคือการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ/ภาพถ่ายโดย อ.วศิน  ยะวงศ์

★ ผลงานศิษย์เก่า สพล.สุโขทัย

 

นางสาววชิราภรณ์ เทพหมอยา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วข.สุโขทัย ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 2015 KOREA PTT OPEN ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ นางสาววชิราภรณ์ เทพหมอยา สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อปีการศึกษา 2556

สามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ www.facebook.com

ที่มา :  วชิราภรณ์ เทพหมอยา

★ นายภูมินทร์ บุญลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกล้วย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ สพล.สท.ในโอกาสที่ครองแชมป์กีฬา สถาบันฯ สมัยที่ 17

 นายภูมินทร์ บุญลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกล้วย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ สพล.สท.ในโอกาสที่ครองแชมป์กีฬา สถาบันฯ สมัยที่ 17

ที่มา :

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย แชมป์ 17 สมัยติดต่อกัน "พลศึกษาเกมส์"
★ ประกาศนักศึกษาใหม่(ปีการศึกษา 2558)ทุกคณะ

ประกาศนักศึกษาใหม่(ปีการศึกษา 2558)ทุกคณะ ทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยจะทำการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 สิงหาคม 58 - 2 กันยายน 58 จึงขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ทุกคณะเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาพักค้างคืนที่อาคารชวนชม(ภายในวิทยาเขต)ในคืนวันที่ 31 สิงหาคม 58 และ 1 กันยายน 58

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 15 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดการแข่งขันกีฬา Wood Ball ปรีพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 เมื่อวันที่ 15 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดการแข่งขันกีฬา Wood Ball ปรีพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นำโดยรองอธิการบดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป คณาอาจารย์ และนักศึกษา ได้ซ้อมปั้นจักรยานเพื่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ถนนหน้าห้าง บิ๊กซีสุโขทัย

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นำโดยรองอธิการบดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป คณาอาจารย์ และนักศึกษา ได้ซ้อมปั้นจักรยานเพื่อแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ถนนหน้าห้าง บิ๊กซี สุโขทัย

ดูภาพอื่นๆ  คลิก

ที่มา :

★ โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย

 โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม "นันทนาการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิง"

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเทียนศิลป์ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล รอบคัคเลือก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล รอบคัคเลือก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา : ผศ.ดร.กิ่งเพชร เงินทองและศักดาวุฒิผู้ถ่ายภาพ

★ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รายละเอียด>>คลิก

ที่มา : งานพัสดุ  

★ ประกาศสอบราคาชื้อวัสดุกีฬาและราคากลาง

 ประกาศสอบราคาชื้อวัสดุกีฬาและราคากลาง   รายละเอียด>>คลิก

ที่มา : งานพัสดุ

★ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2558 ณ วัดป่านาบุญ

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ โครงการฝึกอบรม ลูกไก่ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทียนทอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ อาคารส่วนสำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการฝึกอบรม ลูกไก่ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทียนทอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ อาคารส่วนสำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูภาพอื่นๆ   คลิก

ที่มา :

★ นางสาวสุดา เหลืองอภิชาติกุล นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เหรียญทอง ปันจักสีลัต รุ่นน้ำหนัก 55 กก. กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 นางสาวสุดา เหลืองอภิชาติกุล นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เหรียญทอง ปันจักสีลัต รุ่นน้ำหนัก 55 กก. กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ที่มา :

★ ขอบคุณสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 ในนามของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ขอชื่นชมและขอบคุณนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยและทีมงานที่ทุ่มเทและส่งเสริมสนับสนุนจนนักกีฬาประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาที่เป็นที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตลอดมา

ขอให้กำลังใจครับ
ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ที่มา : สพล.สุโขทัย ขอบคุณภาพถ่ายจาก สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

★ ขอแสดงความยินดีกับ สุดา เหลืองอภิชาติกุล ที่ได้รับเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 28

 ขอแสดงความยินดีและดีใจกับ สุดา  เหลืองอภิชาติกุล นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับเหรียญทองกีฬา ปันจักสีลัต รุ่น 50-55 กก.(Tanding Class B) ในนามของท่านอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา นายปริวัตร  วรรณกลาง อีกหนึ่งเหรียญทองความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทย ประเทศไทย และของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ต้องขอขอบคุรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จ.อุตรดิตถ์  และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จ.สุโขทัย ที่ส่งสุดา มาเรียนที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

             ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย  ทองวิชนิชศิลป
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย

หมายเหตุ  *** สุดา เหลืองอภิชาติกุล ติดทีมชาติไทยเมื่อมาเรียนที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วข.สุโขทัย ขอบคุณภาพถ่ายจาก สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ส่งนักกีฬาสถาบัน แข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ส่งนักกีฬาสถาบัน แข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นักกีฬาได้คว้า เหรียญให้กับสถาบัน 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

ที่มา : ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

★ โครงการประชุมแผนพัฒนากีฬากรีฑา,กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬายิมนาสติกศิลป์ และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการประชุมแผนพัฒนากีฬากรีฑา,กีฬามวยสากลสมัครเล่น, กีฬายิมนาสติกศิลป์  และกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สถาบันการพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๘ ณ  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ทำพิธี ไหว์แม่ย่านางเรือยาว 5 ฝีพาย ชื่อ แม่กำไลทอง

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

 นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศ
»กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย (3 คณะ)
»ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559
»ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559 คณะศิลปศาสตร์ รอบ 3
»ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควต้า และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
»ประกาศรายชื่อสอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2559
»Section การลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน‏
»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ,ปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย,ซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก)
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(เปลี่ยนหลังคาสระว่ายน้ำ,ปรับปรุงอาคารเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย,ซื้ออุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก)
»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงสนามเทนนิส
»ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส)
»ประกาศและราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
»ประกาศและราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง
»ประกาศและราคากลาง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสนามเทนนิส สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
หน้า :[1] 2 3 4 5 6 7
ประมวลภาพกิจกรรม
»โครงการปลูกหญ้าแฝก 9999 ต้น และไม้ยืนต้น 99 ต้น
»Technical Course For Coaches Level 1 Sukhothai,Thailand ,2016
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนจัดการแข่นขันกีฬามวยปล้ำระดับนักเรียนและเยาวชนชิงชนะเลิศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่9 ณ โรงยิมวรรณกลาง
»ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ณ อาคารวรรณกลาง
»โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3-4 มีนาคม 2559
»เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 29ก.พ. 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดแข่นขัน วิ่งพลศึกษาสุโขทัยมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
»วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย 25 ก.พ 2559
»เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยได้จัด กิจกรรมวันเด็ก
»โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา
»เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
»เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ชมรมคนรักในหลวงและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
»เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เข้าร่วม กฐินพระราชทาน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่
»นักศึกษา สพล.สท.ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำ พ.ศ.2558
»โครงการวันเข้าพรรษาร่วมฟังธรรมมะทำบุญตักบาตร ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
หน้า :[1] 2 3 4 5 6