ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 32,299 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก

ที่มา : งานพัสดุ

★ การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการลงทะเบียน

 งานทะเบียนและประมวลผลได้จัดแบ่งกลุ่มเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและการลงทะเบียน
==>สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่
==>ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ E-Education

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ ตารางสอนประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557

ตามที่ฝ่ายวิชการได้จัดทำตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณาจารย์ทุกท่านสามารถ ==>  คลิ๊กดาวน์โหลดตารางสอนในรูปแบบเอกสาร pdf ได้ที่นี่

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ

★ งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ลูกพระพลบดี" ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุโขทัย  และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 300 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 175  คน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 70 คน และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 55 คน

==> คลิกที่นี่เพื่อชมอัลบัมภาพพิธีปฐมนิเทศ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

★ คณะวิทยาศาสตร์ๆเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดย ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน และอาจารย์พิมประพา อินตะหล่อ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานใน งานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

กยศ.

กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  

       ให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. หรือนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้รายใหม่ ติดต่อยื่นกู้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้อง กยศ.  ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  และสามารถดาวน์โหลดประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ Click Download

ที่มา : งานแนะแนวและกองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา

★ กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

         สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ วันเปิดภาคเรียน สอบปลายภาค วันปิดภาคเรียน
1/2557 28 ก.ค. 2557 24-28 พ.ย. 2557 8 ธ.ค. 2557
2/2557 5 ม.ค. 2558 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2558

 คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

★ ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียด   คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการบดี

ประกาศ
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»วิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014
»การจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาและการลงทะเบียน
»ตารางสอนประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557
»กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
»ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
»เลื่อนเวลาการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2557
»ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ รพ.สุโขทัย รับผลตรวจสุขภาพที่ห้องการเงิน
»ขอเชิญประชุมสามัญครั้งที่ 4/2557
»ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ "มินิวอลเลย์บอล" ปี 2557
»ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกช้อมกีฬากอล์ฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (03/07/2557)
»ราคากลางงานประกวดราคารจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/06/2557)
»ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1(30/06/2557)
»แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญของอาคารควบคุม
หน้า :[1] 2 3 4
ประมวลภาพกิจกรรม
»ชมรมรักในหลวงปลุกต้นไม้
»งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
»คณะวิทยาศาสตร์ๆเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย
»๑๐๐ ฝายรวมใจ สุโขทัยปรองดองสมานฉันท์
»พิธีรับเสื้อชมรมคนรักในหลวง
»โครงการประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๒
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ให้กำลังใจเหล่าทหาร
»ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาเขตยะลามาศึกษาดูงาน
»ภาพการรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 57
»สพล.สุโขทัย รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
»ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สพล.สท.นำนักศึกษาแสดงรายการเกมพันหน้า ออกอากาศ 2 มี.ค. 57
»ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา พลศึกษาสุโขทัยครบรอบ ๓๗ ปี (อัลบัม ๒)
»๓๗ ปี พลศึกษาสุโขทัย
»วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
»อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเลือกตั้ง
หน้า :[1] 2