ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 83,178 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

 

ดูภาพเต็ม >>คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  

★ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ทำพิธี ไหว์แม่ย่านางเรือยาว 5 ฝีพาย ชื่อ แม่กำไลทอง

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

 นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554-2555 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ รวมภาพบรรยากาศ ซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555

 รวมภาพบรรยากาศ ซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ กิจกรรม

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ต้อนรับ หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ประธานกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตรและคณะได้มาเป็นประธานเปิดพิธี การประกวดเรียงความเรื่อง สุโขทัยมรดกโลกในมือเยาวชน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

 

ดูรายละเอียด คลิก

ดาวโหลดเอกสารใบสมัครภาคปกติ  >> คลิก

ดาวโหลดเอกสารใบสมัครภาคปกติ ประเภท โควตา  >> คลิก

 

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 9 มกราคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "คืนความสุขให้เยาวชน"

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "คืนความสุขให้เยาวชน"

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ประชาสัมพันธ์[ด่วน]

    แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555  ดังนี้

*บันฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2554 (จบ มีนาคม 2555) และ บันฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 ( จบ มีนาคม 2556 ) 

                           วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 

                                    ซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

                           วันพุธที่ 4 กุมถาพันธ์ 2558 

                                    เดินทางไป กทม.

                           วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

                                    พิธีซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร

                           วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

                                    พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร

 

ขอให้นักศึกษายืนยันข้อมูลการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 6 มกราคม 2558

เพื่อเป็นการเตรียมการของวิทยาเขต

ที่นี้ คลิก  (เปิดระบบในวันที่ 6 มกราคม 2558 ปิดระบบในวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น.)

[ หมายเหตุ สำหรับบันฑิตที่ไม่ได้ยืนยันการจองที่พักและการเดินทางไปกรุงเทพฯ กับวิทยาเขตซึ้งสิ้นสุดการยืนยันเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ท่านยังคงสามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ตามปกติโดยปฎิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง แต่ท่านต้องจัดการเรื่องที่พักและการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เอง ]

 

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ Section การลงทะเบียน 2/2557‏

 Section การลงทะเบียน 2/2557‏

ดูรายละเอียด คลิก

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ สนามแบดมินตัน    รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ เครื่องฝึกว่ายน้ำ รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

 

 

ที่มา : งานพัสดุ  

★ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ที่มา : สนง.รองฯ

★ กิจกรรม Boom สถาบัน

 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นำโดยท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดทำ Boom สถาบันการพลศึกษา ส่งเข้าร่วมประกวดบูมประจำสถาบันการพลศึกษา

 
ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา : อาจารย์ศักดาวุฒิ กาศวิบูลย์

★ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557

 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557

 ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ กิจกรรม ชมรมคนรักในหลวง

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงใรพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยชมรมคนรักในหลวงเป็นวิทยากร

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ กิจกรรม

 โครงการแข่งขีนกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชมรมชาวไทยภูเขากลุ่มภาคเหนือ

ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ กิจกรรม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมในหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี ที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงเป็นประธาน และว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป กล่าวนำปฎิญาณตนมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 260 คน 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่่ 26 ตุลาคม 2557 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัดแข่งขันวิ่งพลศึกษาสุโขทัย มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2014

 

ดูภาพอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย"

 ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุโขทัย"

เราได้รางวัลชนะเลิศ กีฬาพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล ประชาชน ราววัลชนะเลิศ กองเชียร์ และรองชนะเลิศกองเชียร์

ที่มา :

★ to be number one

 to be number one

ที่มา :

★ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยโดยมี ข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย กรมพลศึกษา สถาบันพลศึกษา โรงเรียนกีฬา อาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาเขตสุโขทัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา

 วันที่ 15 ตุลาคม 2557 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นาย ปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นประธาน ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 11 แห่ง และอีก 2 โรงเรียนกีฬาที่จะจัดตั้ง ณ ห้องประชุม เทียนทอง อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางสาวสุภมาส แสงจันทร์ นักกีฬากอล์ฟทีมชาติได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาได้มาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยพร้อมครอบครัวได้พูดคุยกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลปและนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา :

★ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตต่างๆมาเยี่ยมชมห้องประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุโขทัย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ที่มา :

★ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุวัตร สิทธิหล่อ เดินทางมาเยี่ยม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยและร่วมออกกำลังกายกับบุคลากรและนักศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป

 

ที่มา :

★ เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย พร้อมนักศึกษา อาจารย์ ช่วยขนถ่ายข้าวสารอาหารแห้ง ระหว่างพระภิกษุและสามเณรรับบิณฑบาต เทศกาลทำบุญตักบาตร งานเทโวหณะ ประจำปี 2557

ดูรูปอื่นๆ >> คลิก

 

ที่มา :

★ โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2557

 

รูปอื่นๆ >> คลิก

ที่มา :

★ สพล.สุโขทัยรับรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ผศ.ดร.อภิวันท์  โอนสูงเนิน  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตสุโขทัย และอ.พิมประภา  อินต๊ะหล่อ  นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2 คน คือ น.ส.สุทธิดา  จันทร์ขำ และ น.ส.แสงดาว  อิ่มชา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี / ปวส. การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 14 พ.ศ.2557 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดครั้งนี้จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน 18/9/2557

 

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ ----

 วันที่ 12 กันยายน 2557 ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป นำคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ออกปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ที่เกาะกงอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในงานต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและแจกของผู้ประสบภัยนำ้ท่วมเวลา 15.00 น\

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ พิธีไหว์ครู ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 พิธีไหว์ครู 11 กันยายน 2557

ดูรูปอื่นๆ >>คลิก

ที่มา :

★ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเพื่อเทิดองค์ราชัน

 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเพื่อเทิดองค์ราชัน

"คืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์"

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

10 กันยายน 2557 

ดูรูปอื่นๆ >>>คลิก

ที่มา :

★ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557

 รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญา 2557 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล

★ นักศึกษา และคณาจารย์จำนวน 350 คน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลปากแคว ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

นักศึกษา และคณาจารย์จำนวน 350 คน ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลปากแคว ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย และดำเนินการเตรียมบรรจุถุงทราย จำนวน 10,000 กระสอบเพื่อเสริมคันกั้นนำ้ในเขตอำเภอเมือง

ดูรูปอื่นๆ >> คลิก

ที่มา :

★ ร่วมฉลองชัยกับวิทยาเขตสุโขทัย เป็นแชมป์16 สมัยติดต่อกัน

ที่มา : -

★ หนังสือแจ้งรับปริญญา 57

 หนังสือแจ้งรับปริญญา 57 รายละเอียด คลิก 

ที่มา : วิชาการ

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมโครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ คลองสวยน้ำใส เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2557 วันที่ 8 ส.ค. 57 ณ เทศบาลบ้านตำบลกล้วย จังหวัดสุโขทัย

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา : สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

★ นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 6 สิงหาคม 2557

 

ดูรูปอื่นๆ คลิก

ที่มา : กิจการนักศึกษา

★ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557

 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2557

ดูรูปอื่นๆ คลิก

 

ที่มา :

★ กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

         สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ วันเปิดภาคเรียน สอบปลายภาค วันปิดภาคเรียน
1/2557 28 ก.ค. 2557 24-28 พ.ย. 2557 8 ธ.ค. 2557
2/2557 5 ม.ค. 2558 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2558

 คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

★ ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียด   คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการบดี

ประกาศ
»ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
»ประกาศ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
»ประชาสัมพันธ์[ด่วน]
»Section การลงทะเบียน 2/2557‏
»ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อ
»ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์‏
»ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมหลังคาคลุม
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู จำนวน 2 ชุดและคันธนูแข่งขันประเภทคันธนูโค้งกลับ จำนวน 1 ชุด
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 ชุด
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ รถตัดหญ้าแบบลากจูงพร้อมใบมีด จำนวน 1 คัน
»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล จำนวน 1 ชุด
»ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
»ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล
»ครุภัณฑ์การศึกษา คือ ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
»ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คือ เครื่องฝึกว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์บนบก‏
หน้า :[1] 2 3 4 5 6
ประมวลภาพกิจกรรม
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้ทำพิธี ไหว์แม่ย่านางเรือยาว 5 ฝีพาย ชื่อ แม่กำไลทอง
»นักศึกษา และคณาอาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 1 เมษายน 2558
»โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพระราชวโรกาสวันพระราชสมภพ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
»เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้ จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ประจำปี 2557
»เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มาจัดประชุมขึ้นที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
»เมื่อวันที่ 25 กถมภาพันธ์ 2558 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้จัดทำพิธี วันคล้ายวันสถาปนา "พลศึกษาสุโขทัย ครบรอบ 38 ปี"
»รวมภาพบรรยากาศ ซ้อมรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555
»กิจกรรม
»เมื่อวันที่ 9 มกราคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้จัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "คืนความสุขให้เยาวชน"
»กิจกรรม ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
»ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
»กิจกรรม Boom สถาบัน
»ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป และคณาอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำชายหาดเหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนบีชเกมส์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2557
»กิจกรรม ชมรมคนรักในหลวง
»กิจกรรม
หน้า :[1] 2 3 4