ยินดีต้อนรับคุณ ผู้ใช้ [ เข้าสู่ระบบ ]
ผู้ชม : 30,068 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-12-2013
★ คณะวิทยาศาสตร์ๆเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดย ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน และอาจารย์พิมประพา อินตะหล่อ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานใน งานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

★ กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557

กยศ.

กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  

       ให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. หรือนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้รายใหม่ ติดต่อยื่นกู้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้อง กยศ.  ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ  และสามารถดาวน์โหลดประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ Click Download

ที่มา : งานแนะแนวและกองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา

★ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

   

ที่มา :  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

★ ๑๐๐ ฝายรวมใจ สุโขทัยปรองดองสมานฉันท์

              ท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกับท่านจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการต่างๆในจังหวัด ได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึก และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ "๑๐๐ ฝายรวมใจ สุโขทัยปรองดองสมานฉันท์" ณ บ้านภูหีบ ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย โดยมีการสร้างฝายชะลอน้ำรวมทั้งหมด ๑๑ แห่ง โดย ท่านพลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานจัดโครงการครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/profile.php

ที่มา : งานโสตทัศนศึกษา

★ กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

         สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประชาคมอาเซียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ วันเปิดภาคเรียน สอบปลายภาค วันปิดภาคเรียน
1/2557 28 ก.ค. 2557 24-28 พ.ย. 2557 8 ธ.ค. 2557
2/2557 5 ม.ค. 2558 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 11 พ.ค. 2558

 คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

★ พิธีรับเสื้อชมรมคนรักในหลวง

          สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยท่านว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย  ทองวินิชศิลป รองอธิการบดีฯ นำคณะข้าราชการครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาของสถาบันฯ ซึ่งทุกคนล้วนมีความรักในหลวง เข้าร่วมชมรมคนรักในหลวง และเข้าพิธีรับเสื้อชมรมคนรักในหลวง เพื่อแสดงออกถึงความรักและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีการชมวิดีทัศพระราชกรณียกิจ และสารคดีเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/profile.php

ที่มา : งานโสตทัศนศึกษา

★ ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียด   คลิก

ที่มา :  สำนักงานรองอธิการบดี

ประกาศ
»กำหนดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
»ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศและปรับสภาพนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
»เลื่อนเวลาการประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2557
»ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ รพ.สุโขทัย รับผลตรวจสุขภาพที่ห้องการเงิน
»ขอเชิญประชุมสามัญครั้งที่ 4/2557
»ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ "มินิวอลเลย์บอล" ปี 2557
»ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกช้อมกีฬากอล์ฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
»ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (03/07/2557)
»ราคากลางงานประกวดราคารจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/06/2557)
»ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1(30/06/2557)
»แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญของอาคารควบคุม
»กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
»ประกาศ สถาบันพลการศึกษา เรื่องเครื่องแบบนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
»ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำการศึกษา 2557
»เชิญตรวจสุขภาพประจำปี
หน้า :[1] 2 3
ประมวลภาพกิจกรรม
»คณะวิทยาศาสตร์ๆเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย
»๑๐๐ ฝายรวมใจ สุโขทัยปรองดองสมานฉันท์
»พิธีรับเสื้อชมรมคนรักในหลวง
»โครงการประเมินหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๒
»สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ให้กำลังใจเหล่าทหาร
»ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาเขตยะลามาศึกษาดูงาน
»ภาพการรับการประเมินจาก สมศ.รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 57
»สพล.สุโขทัย รับการตรวจประเมินจาก สมศ.
»ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สพล.สท.นำนักศึกษาแสดงรายการเกมพันหน้า ออกอากาศ 2 มี.ค. 57
»ประมวลภาพ วันคล้ายวันสถาปนา พลศึกษาสุโขทัยครบรอบ ๓๗ ปี (อัลบัม ๒)
»๓๗ ปี พลศึกษาสุโขทัย
»วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
»อบรมเจ้าหน้าที่บันทึกผลการเลือกตั้ง
»การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1
»พิธีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หน้า :[1] 2